Τι είναι ο Σωματότυπος? Ο Σωματότυπος ή αλλιώς Κατανομή Βάρους ορίζεται ως το πηλίκο των περιφερειών της μέσης προς το ισχίο. Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη Κατανομής, η Ομοιόμορφη Κατανομή, η Περιφερική και η Κεντρική Κατανομή με τις δύο τελευταίες να ευνοούν την αποθήκευση λίπους στην περιφέρεια και την κοιλιακή χώρα αντίστοιχα. Ο Σωματότυπος φαίνεται να[…]