Ας μιλήσουμε για τη μερίδα… Τι εννοούμε εμείς οι διαιτολόγοι όταν λέμε μία μερίδα φαγητού και πότε μία μερίδα χαρακτηρίζεται ως κανονική, μικρή ή μεγάλη?! Αρχικά, αξίζει να αναφέρω ότι σε γενικές γραμμές το μέγεθος της μερίδας διαμορφώνεται ανάλογα με Το φύλο του ατόμου. Την ηλικία του. Τον διατροφικό στόχο που έχει (πχ, εάν βρίσκεται[…]