Η κατάθλιψη αποτελεί πλέον την πιο συχνή ψυχική διαταραχή. Στη σύγχρονη κοινωνία ο καθένας μας αισθάνεται περιοδικά θλιμμένος, ενώ τα συναισθήματα που πλαισιώνουν τον άνθρωπο είναι πάρα πολλά και διαφορετικά. Η κατάθλιψη παρόλα αυτά, δεν είναι απλά η περιοδική θλίψη. Χαρακτηρίζεται από μεγάλου χρονικού διαστήματος κακή διάθεση, μειωμένο ενδιαφέρον για δραστηριότητες που παλαιότερα ικανοποιούσαν το[…]