Κατάλληλες διατροφικές συμβουλές για ταχύτερη και σκληρότερη ποδηλάτιση! Πολλοί επαγγελματίες ποδηλάτες κάνουν Spinning όταν θέλουν να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση είτε όταν ο καιρός δεν τους επιτρέπει τις εξωτερικές προπονήσεις. Παράλληλα ζητάνε ένα χώρο όπου η προπόνηση θα προσομοιάζει με την προπόνηση στο δρόμο. Άλλοι απλά κάνουν spinning προκειμένου να βελτιώσουν τη φυσική τους[…]